Visual

Schooltijden

De Keerkring gaat uit van het wettelijk minimumaantal lesuren per schooljaar. Dit is 1.000 uur voor de vso-afdeling.

Als we door onvoorziene omstandigheden het minimum aantal lesuren niet kunnen behalen, schrappen we geplande studie- of vakantiedagen om zo aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Tussen de middag hebben alle leerlingen een half uur pauze. Leerlingen van het vso kunnen vijf minuten na het einde van de lestijd gehaald worden.

Maandag        08.45 – 14.45 uur
Dinsdag          08.45 – 14.45 uur
Woensdag      08.45 – 12.45 uur
Donderdag      08.45 – 14.45 uur
Vrijdag            08.45 – 14.45 uur

Schoolvakanties 2018-2019

Herfstvakantie            22-10-2018 t/m 26-10-2018
Kerstvakantie             24-12-2018 t/m 04-01-2019
Voorjaarsvakantie      25-02-2019 t/m 01-03-2019
Paasweekend            19-04-2019 t/m 22-04-2019
Meivakantie                23-04-2019 t/m 03-05-2019
Hemelvaart                 30-05-2019 en 31-05-2019
Pinksteren                  10-06-2019
Zomervakantie           22-07-2019 t/m 30-08-2019

Scholing medewerkers/studiedagen

De studiedagen voor 2018-2019 zijn vastgesteld op:
12-09-2018 (hele dag)
28-11-2018 (hele dag)
29-01-2019 (alleen de middag)
04-03-2019 (hele dag)
18-04-2019 (alleen de middag)
14-05-2019 (alleen de middag)
14-06-2019 (alleen de middag)
17-07-2019 (hele dag)

Alle leerlingen zijn dan vrij.

Klik hier voor de kalender van De Keerkring voor dit schooljaar.