Visual

Schooltijden

De Keerkring gaat uit van het wettelijk minimumaantal lesuren per schooljaar. Dit is 1.000 uur voor de vso-afdeling.

Als we door onvoorziene omstandigheden het minimum aantal lesuren niet kunnen behalen, schrappen we geplande studie- of vakantiedagen om zo aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Tussen de middag hebben alle leerlingen een half uur pauze. Leerlingen van het vso kunnen vijf minuten na het einde van de lestijd gehaald worden.

Maandag        08.45 – 14.45 uur
Dinsdag          08.45 – 14.45 uur
Woensdag      08.45 – 12.45 uur
Donderdag      08.45 – 14.45 uur
Vrijdag            08.45 – 14.45 uur

Schoolvakanties 2020-2021

Herfstvakantie 17-10-2020 t/m 25-10-2020
Kerstvakantie 19-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie 20-02-2021 t/m 28-02-2021
Goede Vrijdag/Pasen 02-04-2021 t/m 05-04-2021
Meivakantie 24-04-2021 t/m 09-05-2021
Hemelvaart 13-05-2021 en 16-05-2021
Pinksteren 24-05-2021
Zomervakantie 17-07-2021 t/m 29-08-2021

Scholing medewerkers/studiedagen

De studiedagen voor 2020-2021 zijn vastgesteld op:

3 september 2020 (middag)
10 november 2020 (hele dag)
14 januari 2021 (hele dag)
25 mei 2021 (middag)
14 juli 2021 (hele dag)
Alle leerlingen zijn dan vrij.

Klik hier voor de kalender van De Keerkring voor dit schooljaar.