Visual

Ouderraad en ouderbijdrage

Onze ouderraad heeft als specifieke taken het mede-organiseren van schoolevenementen, koffieochtenden en feesten en het bevorderen van contacten tussen school en ouders.

Daarnaast organiseert de ouderraad ouderinformatiemomenten over thema’s die de ouders aanspreken. De ouderraad bespreekt gemiddeld zeven keer per jaar de activiteiten en maakt concrete plannen voor de uitvoering hiervan. Bij de ouderraadvergaderingen zijn altijd twee schoolteamleden aanwezig. Zij koppelen de besproken onderwerpen terug aan de betrokkenen op school. Als u interesse heeft in deelname aan de ouderraad kunt u dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind of aan een lid van de ouderraad.

De ouderraad heeft de volgende leden:

 • Bianca van den Berg
 • Myriam Coelers (schoolteam)
 • Angelines Concepcion (schoolteam)
 • Diana Hulshorst
 • Astrid Jongejan (schoolteam)
 • Bas van Rootselaar
 • Jolanda Scheer
 • Linda Terlouw
 • Eline Dujardin
 • Priscilla Wartes

Stichting Ouders van De Keerkring

Stichting Ouders van De Keerkring spant zich in om activiteiten mogelijk te maken. De stichting incasseert en beheert de ouderbijdragen. Jaarlijks wordt de besteding van de gelden verantwoord aan de ouders via de medezeggenschapsraad.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

 • Arjan van Beijnum (voorzitter)
 • Rob Braat (penningmeester)
 • Carrie van Geest (teamlid SO en secretaris)
 • Astrid Jongejan (teamlid VSO en secretaris)

Ouderbijdrage

De financiële bijdrage van de ouders maakt het mogelijk om de kwaliteit van en het plezier in het onderwijs te verhogen. De overheid betaalt alle basiskosten voor het onderwijs aan uw kind. De Keerkring vindt het echter belangrijk om uw kind meer te bieden. Denk aan een cadeau van Sinterklaas, lekker eten met Kerst, workshops tijdens het paasfeest, uitstapjes en andere speciale projecten die kleur geven aan ons onderwijs. De overheid vergoedt deze zaken niet; ze zijn alleen mogelijk door een financiële bijdrage van de ouders.

U krijgt hiervoor een schrijven aan het begin van het schooljaar. Wettelijk is bepaald dat de ouderbijdrage vrijwillig is.

Schoolreis

Het beleid van De Keerkring is dat alle leerlingen het ene schooljaar op schoolreis gaan en het andere schooljaar op kamp/werkweek. De schoolreis vindt plaats in de laatste periode van het schooljaar. In januari ontvangt u een brief voor de betaling hiervan. In overleg kunt u betaling in termijnen afspreken. Neemt u dan tijdig contact op met de stichting via stichtingouders@keerkring.net.